Türk Dişhekimliği Dergisi Yıl: 2024, Cilt: 27, Sayı: 97
Alt Ön Bölgede Immediat Çekim Sonrası Immediat Yükleme
Arzu Akyüz, Onur Geçkili, Mustafa Yılmaz
Türk Dişhekimliği Dergisi Yıl: 2024, Cilt: 27, Sayı: 97
Türk Dişhekimliği Dergisi Yıl: 2022, Cilt: 25, Sayı: 95
Türk Dişhekimliği Dergisi Yıl: 2022, Cilt: 25, Sayı: 95
Türk Dişhekimliği Dergisi Yıl: 2022, Cilt: 25, Sayı: 95
Türk Dişhekimliği Dergisi Yıl: 2023, Cilt: 26, Sayı: 96
Alt Anterior Dişli Çenede Quattrofix Opsiyonu: Olgu Sunumu
Berk Bilgen, Eylül Berker, Burak Saygın, Onur Geçkili, Mustafa Ramazanoğlu