Yeni Sayıda Dental İmplantolojiye Dair Araştırmalar Var

Vestiyer Yayın Grubu (VYG) tarafından hazırlanan Türk Dişhekimliği Dergisi’nin 96’ncı sayısı çıktı. Hakemli dergide araştırma, derleme ve olgular, okurları bekliyor.

Türk diş hekimliği bilimine değerli katkılar sunan Türk Dişhekimliği Dergisi, Prof. Dr. Mustafa Kemal Ünsal editörlüğünde yeniden okurlarla buluşuyor. Hakemli bir yayın olan dergideki makaleler, titizle seçilip saygın bir yayın kurulunun değerlendirmelerinin ardından diş hekimlerine sunuluyor.

Türk Dişhekimliği Dergisi’nin 96’ncı sayısı, 25-28 Mayıs tarihlerindeki IDEX Fuarı’nda basılı olarak diş hekimlerine sunuldu. Vestiyer Yayın Grubu’nun (VYG) yayınlarından biri olan dergiye, vyg.com.tr sitesindeki dijital kütüphaneden e-dergi olarak abone olmak mümkün. Ayrıca makale göndermek isteyen diş hekimleri de aynı adres üzerinden derginin yazım kurallarına ulaşabilir ve makale önerisinde bulunabilir. Çalışmalar, hakemlerin değerlendirmesinin ardından, uygun bulunduğu takdirde yayın sırasına alınıyor.

Yeni Sayıda Neler Var?

Araștırma

  • Hemen yükleme protokolü ile yerleștirilen implant destekli hareketli protezlerdeki implantların marjinal kemik kaybı ile primer  stabilitelerinin ilişkisi: 1 yıllık prospektif klinik çalışma
  • Farklı yiv yapısına sahip dental implantlarda marjinal kemik kaybının değerlendirilmesi: Pilot çalışma
  • Ti-Base ve simante abutmentlara sahip tek kuronlarda marjinal kemik kaybı karșılaștırması: Retrospektif pilot çalıșma

Derleme

  • Unilateral hareketli bölümlü protezler: Mevcut duruma bakıș

Olgu Sunumu

  • Alt anterior dişli çenede quattrofix opsiyonu: Olgu sunumu
  • Periodontal kemik kaybı olan vakaların monoblok bükülebilir implantlar kullanılarak 72 saat içerisinde kalıcı protetik yapılarla yüklenmesi

Haberler

  • Güncel haberler
  • Ajanda
  • Kitap tanıtımı
Reklam