Türk Dişhekimliği Dergisi Yayın Kuralları

Türk Dişhekimliği Dergisi diş hekimliği alanında hazırlanmış, araştırma, vaka takdimi, tercüme ve derlemeler yayınlar. Dergide yayınlanan makale ve araştırmalardaki fikirler ve sonuçları yazarlara aittir.

GENEL KURALLAR

Yayınlanmak üzere hazırlanan yazılar, 1 asıl ve 3 kopya olmak üzere, başvuru yazısı ile birlikte dergi adresine elden veya posta ile gönderilir. İnternet üzerinden gönderilecek dosyanın “wetransfer” ya da başka bir transfer programı ile elvan.genc@vyg.com.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru yazısı, çalışmaya katılanların açık ad ve soyadları, akademik unvanları ve bağlı bulundukları kurumun adını içermeli; gerekli yazışmalar için adres, telefon, faks numarası ve e-posta adresi bildirilmelidir. Başvuru yazısında, bütün yazarların imzası bulunmalıdır.

Yayınlanması istenen yazının, daha önce hiçbir dergide yayınlanmamış olması gerekmektedir.

Yayınlanacak yazılar, Yayın Kurulu ve Hakem Kurulu tarafından uygun görülmelidir.

Yazının, yayın için, değerlendirilmesinin sonucunu bildiren bir belge, yazışma adresine gönderilir.

Yayın müracaatı yapan yazarlardan kargo ve kırtasiye masrafı olarak belli bir ücret talep edilmektedir. Ayrıntılar sayfanın alt bölümünde verilmiştir.
 

 
DİL VE ŞEKİL

Yazılar, Türk Dil Kurumu’nun yayını olan Türkçe Sözlük ve Yeni Yazım Kılavuzu’na uygun olmalıdır.

Yazılar daktilo veya bilgisayarda A4 tipi kağıdın tek yüzüne ve çift aralıklı yazılmış olmalı, sol marjin için 3 cm sağ marjin için 2 cm boşluk bırakılmalıdır.

Başlık için ayrı bir kapak sayfası gerekmektedir. Bu sayfa, Türkçe ve İngilizce konu başlığını, çalışmaya katılan araştırmacıların ad ve soyadlarını, çalışmanın yürütüldüğü kurumun adını içermelidir.

Özet (abstract) ve anahtar kelimeler (key words) ayrı bir sayfada olmalıdır. Özet, en az 100, en fazla 150 kelimeden oluşmalıdır.

Yazının metni, açık bir ifade ile yazılmış olmalı, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, gerekirse sonuç ve kaynaklar bölümlerini içermelidir.

Yazıların özelliğine göre, araştırmalar için metin bölümleri 8, derlemeler için 6, vaka takdimleri için 3 daktilo sayfasını aşmamalıdır.

Derleme yazılar, yeni yöntemleri ve uygulamaları değerlendiren veya halen incelenmekte olan konuları içermeli ve yorum getirmelidir.

Gereç ve yöntem, yeterli açıklıkta ve gerektiğinde tekrar edilebilecek kadar ayrıntılı yazılmış olmalı, uygulanması sırasında kullanılan maddelerin açık adı ve üretici firmanın adı, dipnotta belirtilmelidir.

Yazı bir vaka takdimi ise, yazının yayınlanabilmesi için, vakanın seyrek oluşu, benzerlerine göre atipik ve alışılmışın dışında olması veya uzun süreli olgu takibi gibi özelliklerden birine sahip olması gerekmektedir.KAYNAK YAZIMI

Kaynaklar, alfabetik sırayla dizilmelidir. Kaynakların tamamının metin içinde kullanılmış olması ve metin içinde kullanılanların da kaynaklar listesinde bulunması gerekmektedir. Kişisel görüşler, kaynak olarak verilebilir.

Türk Dişhekimliği Dergisi’nin kaynak için kısaltılmış adı “Türk Dişhek. Der.”dir. Yabancı dergi isimleri, Index Mdicus’a uygun olarak yazılmalıdır.

Kaynak yazımına örnekler:

Dergi için:
Halsband ER, Hirsberg YA, Berg LI: Ketamine hydrochloride
in outpatient oral surgery. J Oral Surg 1971, 29:472-6.

Kitap içinde değişik yazarlar tarafından yazılmış yazılar için:
Hodge HC, Smith FA: Biological properties of inorganik fluorides.
In: Simons JH, ed: Fluorine chemistry. New York: Academic Press, 1965:135.

Kitaptan alınan yazı için:
Costich ER, White RP: Fundamentals of oral surgery. Philadelphia: WB Saunders, 1971: 201-20.
 


İMLÂ KURALLARI

Dergiye gönderilecek yazılarda terminoloji yönünden şu noktalara dikkat edilmelidir: Tıp ve diş hekimliğinde Türkçesi yerleşmiş olanlar okunduğu gibi, diğerleri özgün şekilde yazılmalı ve birimlerin kısaltmaları Index Medicus’a uygun olmalıdır. Metin içinde kısaltılarak kullanılmak istenen terimler, metin içinde, ilk kullanıldıkları yerde kısaltılmış şekli ile birlikte açık olarak yazılmalıdır.

Yanında birim gösterilmeyen 10’dan küçük sayılar yazı ile yazılmalı, rakam ile yazılan sayılara yapılacak ilaveler kesme işareti ile ayrılmalıdır. (Üç hasta, hastaların 28’i, 1 ml, 5 g... gibi)

Yazının beş kelimeyi geçmeyecek şekilde kısaltılmış başlığı ve yazar adları, dönüşümlü olarak (sadece orijinal makalede) sayfaların üst orta bölümüne yazılmalıdır. Kopya nüshaların sayfalarında, yazarlara, unvanlarına ve adreslerine ait hiçbir yazı veya not bulunmamalıdır.
 

 
TABLO, ŞEKİL, FOTOĞRAF

Her tablo için ayrı bir sayfa düzenlenmeli, tablolara sıra numarası verilmeli, sıra numarasından sonra nokta (.) kullanılmalı, tabloyu kısaca açıklayan başlık, tablo üzerinde ve gerekirse açıklamalar tablo altında dipnot olarak yazılmalıdır.

Şekil, grafik ve kimyasal formüller, çini mürekkebi ile aydınger kağıdına, beyaz kuşe kağıda çizilmeli veya bilgisayar çıktısı olarak hazırlanmalı ve her biri için ayrı bir sayfa kullanılmalıdır.

Sıra numarası verilmeli, sıra numarasından sonra nokta (.) kullanılmalı ve kısaca açıklayıcı bir başlık üstte, gerekirse açıklamalar altta yer almalıdır. Şekillerde ölçü önemli ise üzerine cm veya mm’yi gösteren bir ölçek çizgisi konulmalıdır.

Fotoğraflar, 9x13 cm boyutlarında, standart fotoğraf kağıdına siyah-beyaz veya renkli ve net basılmış olmalıdır.

Fotoğrafların arkasına sıra numarası, açıklayıcı başlığı, fotoğrafın yönü (üst-alt şeklinde) ve gerekli açıklamalar (orijinal büyütmeleri, kullanılan boyalar vb.) yazılıp ayrı bir zarf içinde iki takım halinde yazıya eklenmelidir.

Fotoğraf adedinin 6’yı geçmemesi bir ön şart olmamakla birlikte, tavsiye edilir. Yazının kopya nüshalarında, fotoğrafların renkli veya siyah beyaz fotokopileri de yer almalıdır.


 
DİJİTAL KAYIT

Yayın sürecini kolaylaştıran, hızlandıran ve hataları asgariye indiren bir yöntem olması sebebiyle, yazıların dijital ortamda kopyalanmış bir suretinin de yazıya eklenmesi gerekmektedir. Dijital kayıt esnasında şu noktalar dikkate alınmalıdır:

Yazının Microsoft Word’de hazırlanmış bir nüshası CD’ye yüklenmeli, yazı nüshaları ile birlikte dergi idaresine teslim edilmelidir.

Eğer fotoğraflar dijital fotoğraf makinesi ile çekilmiş ise, bunların da bir kopyası eklenmelidir.

Ayrıca, CD’ye kopyalanan bilgilerin bir örneği de “bilgi@vyg.com.tr” şeklindeki e-posta adresimize gönderilmelidir.YAZAR ABONELİĞİ VE KATKI PAYI

Türk Dişhekimliği Dergisi’ne yayın müracaatı yapan yazarlardan; yazıların hakemlere gönderilmesi, ek çoğaltmaların yapılması, dosyalanması vb. aşamalarda kullanılmak üzere 25TL tutarında bir katkı payı talep edilmektedir.

Ayrıca yayın müracaatında bulunan yazarın Türk Dişhekimliği Dergisi abonesi olması zorunluluğu vardır.

Yazı yayınlandığı takdirde makalede adı geçen diğer yazarların da Türk Dişhekimliği Dergisi’ne abone olması gerekmektedir.

• • •

Bilimsel yayıncılığın ne denli özveri istediği ortadadır. Bu bağlamda yazarlarımızdan talep ettiğimiz “katkı payı”nın anlayışla karşılanacağını umuyoruz.

Banka Hesap Numaramız:
Vestiyer Yayın Grubu Ltd. Şti.
İş Bankası Gayrettepe Şubesi
1080-0574522 (TL)

Kredi Kartınızla ödeme yapmak isterseniz 0212 481 02 20 no’lu telefondan Ergül Kaya ile irtibat kurunuz.
 


HATIRLATMA

Yazıların yayınlanabilmesi için dergi aboneliği mecburidir.

İngilizce konu başlığı konulmalıdır.

Türkçe ve İngilizce özet, en az 100, en çok 150 kelime olmalı, anahtar kelimeler unutulmamalıdır.

Metin bölümü araştırmalarda 8, derlemelerde 6, vaka takdimlerinde 3 sayfayı aşmamalıdır.

Yazının 5 kelimeyi geçmeyecek şekilde kısaltılmış başlığı ve yazar adları, dönüşümlü olarak sayfaların üst orta bölümüne yazılmalı, fakat kopya nüshalarda, yazar adına, kurumuna ve adresine dair hiçbir belirti olmamalıdır.

Fotoğraflar 9x13 cm’lik standart fotoğraf kâğıdına basılmış olmalı ve her fotoğrafın arkasına, yönü, numarası, yazarın adı ve başlığın en az ilk üç kelimesi yazılmış olmalıdır.

Teslim edilen her yazı için, bütün yazarlarca imzalanmış bir başvuru yazısı düzenlenmelidir.

Dergimize yazı teslim eden yazarlar, kuralları kabul etmiş sayılır.

Telefon numaranızı eklemeyi ve yazılarınızı dosyalamayı da lütfen unutmayınız.